RAV med INSEKT
Gir et blikk inn i fortiden. Hjelper til å forstå tidens uendelighet.

Rav fra Baltikum er ca 67 mill år gammelt. Det er fossilt resin eller kvae, fra nåletrær. Den har ofte insekter som fluer, mygg, edderkopp osv innesluttet.
Insekter i rav er som oftest mikroskopiske, her er det mye juks.

Rav finnes kun i Baltikum i fast fjell. Men har drevet iland fra forekomster i Østersjøen til nærliggende kyster. Hoved mengden av Rav blir drevet ut i åpne gruver i Köningsberg. Alderen på rav er i snitt 67mill år. Det kommer fra en forløper til vår furu» Pinus Succinifer». Vi finner også rav i Norge, da landet lå lavere etter istiden ble rav fraktet med is og havstrømmer opp til oss. Se også Copal.

Filtrer i alfabetisk rekkefølge

Lukk meny
×

Handlekurv