RAV GUL Syn: Ambre, amber, javne, venix
Du kommer i harmoni med deg selv. Virker vitaliserende og skaper glede.

Rav finnes kun i Baltikum i fast fjell. Men har drevet iland fra forekomster i Østersjøen til nærliggende kyster. Hoved mengden av Rav blir drevet ut i åpne gruver i Köningsberg. Alderen på rav er i snitt 67mill år. Det kommer fra en forløper til vår furu» Pinus Succinifer». Vi finner også rav i Norge, da landet lå lavere etter istiden ble rav fraktet med is og havstrømmer opp til oss. Se også Copal.

Filtrer i alfabetisk rekkefølge

Lukk meny
×

Handlekurv